Národní sportovní řády AS AČR 2019
kapitola A – Obecná část
kapitola B – Činovníci
kapitola C – Disciplinární řád
kapitola D – Systém mistrovství
kapitola E – Technika
Národní technické předpisy pro slalom

Standardní propozice
Standardní propozice pro automobilový slalom 2019

Formuláře
Vyplňovací technická karta